برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

entry instruction

/ˈentriˌɪnˈstrəkʃn̩/ /ˈentriɪnˈstrʌkʃn̩/

دستورالعمل دخول

entry instruction را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی entry instruction

کلمه : entry instruction
املای فارسی : انتری اینستروکتین
اشتباه تایپی : ثدفقغ هدسفقعزفهخد
عکس entry instruction : در گوگل

آیا معنی entry instruction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )