برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

entirely

/enˈtaɪərli/ /ɪnˈtaɪəli/

معنی: سرتاسر، سربسر، کاملا، کلا، یکجا
معانی دیگر: تماما، به طور محض، مطلقا، سراپا، سراسر، همگی، به طور یکپارچه (یا ناب)، گشت، منحصرا، به تنهایی، تنها

بررسی کلمه entirely

قید ( adverb )
(1) تعریف: completely; totally.
متضاد: partially
مشابه: absolutely, all, altogether, dead, deadly, downright, full, in full, outright, overall, plumb, quite, sheer, whole

- You are entirely correct.
[ترجمه ترگمان] کاملا حق با تو است
[ترجمه گوگل] شما کاملا صحیح هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: solely; exclusively.
متضاد: partially

- It was entirely his fault.
[ترجمه ترگمان] کاملا تقصیر او بود
[ترجمه گوگل] این کاملا تقصیر او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه entirely در جمله های نمونه

1. her belongings were entirely destroyed in the fire
همه‌ی مایملک او در آتش سوزی از بین رفت.

2. your suspicion was entirely correct
شک شما کاملا بجا بود.

3. he agreed with me entirely
او کاملا با من هم عقیده بود.

4. it is his fault entirely
تنها تقصیر اوست.

5. the city was destroyed entirely
سراسر شهر ویران شد.

6. a digressive chapter which is entirely different from the main subject of the book
فصل نامربوط که با موضوع اصلی کتاب کاملا فرق دارد

7. communism and capitalism are two entirely different ideologies
کمونیسم و کاپیتالیسم دو مرام کاملا متفاوت هستند.

8. customers gobbled up the shares entirely
مشتریان مشتاقانه کلیه‌ی سهام را خریدند.

9. the company defrayed his travel costs entirely
شرکت کلیه‌ی مخارج سفر او را پرداخت کرد.

10. the leadership of the party was entirely corrupt
رهبران حزب همه فاسد بودند.

11. he is a nice guy, of a different kidney entirely from the rest of his family
او آدم خوبی است‌و خمیره‌اش خیلی با بقیه‌ی افراد خانواده‌اش فرق دارد.

...

مترادف entirely

سرتاسر (قید)
through , crosswise , crossways , throughout , all over , overall , entirely , totally , thru , cap-a-pie , completely
سربسر (قید)
all over , entirely , totally
کاملا (قید)
outright , exactly , altogether , quite , smack , whole-hog , wholly , fully , entirely , totally , thru , in toto , teetotally , hand-and-foot , utterly , scot and lot , soundly , throughly
کلا (قید)
entirely , totally , by and large , en masse , teetotally , hand-and-foot
یکجا (قید)
outright , entirely , together , holus-bolus

معنی entirely در دیکشنری تخصصی

entirely
[فوتبال] کاملا –کلا
[ریاضیات] به طول کامل، به کلی، تماما، کاملا

معنی کلمه entirely به انگلیسی

entirely
• totally, completely, absolutely
• entirely means completely.
entirely different
• completely different, not at all the same, exact opposite
i am entirely
• i am totally, i am completely, i am absolutely
it is entirely
• it is totally

entirely را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir
Thoroughly
Matin
کاملا، تماما
Amirreza2000A
به طور کلی
Nima
کاملا
Mahangly
Completely
A
Absolutely=Entirely=Totally=Completely
=Perfectly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی entirely

کلمه : entirely
املای فارسی : انتیرلی
اشتباه تایپی : ثدفهقثمغ
عکس entirely : در گوگل

آیا معنی entirely مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )