برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

enthusiastic

/enˌθuːziˈæstɪk/ /ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk/

معنی: مشتاق، علاقهمند
معانی دیگر: شورمند، پر ذوق، پر اشتیاق، پر شور، وابسته به ذوق و شوق، شورمندانه

بررسی کلمه enthusiastic

صفت ( adjective )
مشتقات: enthusiastically (adv.)
• : تعریف: having or showing enthusiasm.
مترادف: ebullient, energetic, exuberant, wild
متضاد: apathetic, cool, halfhearted, indifferent, lackadaisical, lukewarm, tepid, unenthusiastic, weary
مشابه: anxious, ardent, avid, eager, excited, fanatic, fervid, gung-ho, hearty, intent, jolly, keen, mad, passionate, perfervid, rah-rah, vigorous, warm, wholehearted, zealous

واژه enthusiastic در جمله های نمونه

1. an enthusiastic supporter of the party leader
پشتیبان پر شور رهبر حزب

2. their enthusiastic support of the party leader
پشتیبانی پر شور آنها از رهبر حزب

3. Tom was very enthusiastic about the place.
[ترجمه سپهر] تام به این مکان علاقه مند بود
|
[ترجمه امین] تام به این مکان خیلی علاقه‌مند بود.
|
[ترجمه ترگمان]تام از این محل خیلی علاقه‌مند بود
[ترجمه گوگل]تام در مورد مکان بسیار مشتاق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He is enthusiastic about pop music.
[ترجمه امین] او به موسیقی پاپ علاقه‌مند است.|
...

مترادف enthusiastic

مشتاق (صفت)
anxious , impatient , willing , longing , strenuous , earnest , studious , keen , agog , solicitous , eager , enthusiastic , aspiring , avid , wistful , desirous , appetent , fond , thirsty , lickerish , athirst , hungry , breathless , fervid , full of desire , perfervid , raring , wishful
علاقهمند (صفت)
enthusiastic

معنی کلمه enthusiastic به انگلیسی

enthusiastic
• excited, zealous, intensely interested
• if you are enthusiastic about something, you want to do it very much or like it very much, and show this in an excited way.

enthusiastic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دایرکشنر
علاقه مند
Mahsa
Feeling excitrd about/ interested in something
matin madadian
love doing somthing
متین مددیان
دوست داشتن انجام کاری،مشتاق
متین مددیان
مشتاق،علاقمند،پر اشتیاق
متین مددیان
مشتاق ،پر شوق
يار دلواري
مشتاق ، بسيار علاقمند
محبوبه گل افشان
با انگیزه
فرشتهِ عشق
مشتاق ، علاقمند
Ayris Kianafshar
full of a strong filling of wanting to do something or like something
elkay
عاشق،پرشوث،علاقمند،دلباخته
Amirreza
cheerful - eager

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی enthusiastic

کلمه : enthusiastic
املای فارسی : انتهوسیستیک
اشتباه تایپی : ثدفاعسهشسفهز
عکس enthusiastic : در گوگل

آیا معنی enthusiastic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )