برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

ensue

/enˈsuː/ /ɪnˈsjuː/

معنی: از دنبال امدن، منتج شدن، از پس امدن، بعد آمدن
معانی دیگر: پی آمدن، پی آوردن، (به دنبال چیزی یا در نتیجه ی چیزی) روی دادن، (قدیمی) تعقیب کردن، دنبال رفتن، بعدامدن

بررسی کلمه ensue

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: ensues, ensuing, ensued
مشتقات: ensuing (adj.), ensuingly (adv.)
(1) تعریف: to occur just after another event.
مترادف: follow
مشابه: result, succeed

(2) تعریف: to occur as the result of an earlier event.
مترادف: arise, follow, proceed, result
مشابه: eventuate

- The day after the attack, a declaration of war ensued.
[ترجمه ترگمان] روز بعد از حمله، اعلام جنگ درگرفت
[ترجمه گوگل] روز بعد از حمله، اعلام جنگ شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Anger and outrage ensued upon the publication of this revealing book about a national hero.
[ترجمه ترگمان] خشم و خشم در پی انتشار این کتاب آشکار درباره یک قهرمان ملی صورت گرفت
[ترجمه گوگل] خشم و خشم پس از انتشار این کتاب افشاگرانه در مورد قهرمان ملی ایجاد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه ensue در جمله های نمونه

1. What will ensue from / on these actions?
[ترجمه جمال محسنی اصل] این کارها چه عاقبتی در پی خواهد داشت؟
|
[ترجمه ترگمان]در این اعمال چه اتفاقی روی خواهد داد؟
[ترجمه گوگل]از این اقدامات چی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. What will ensue from this?
[ترجمه ترگمان]پس از این ماجرا چه خواهد شد؟
[ترجمه گوگل]از این چه اتفاقی می افتد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Who knows what a bother may ensue from overpopulation?
[ترجمه جمال محسنی اصل] چه کسی می داند چه دردسری ممکن است در پی افزایش بیش از حد جمعیت رخ بدهد؟|
[ترجمه ترگمان]از کجا معلوم که این ماجرا از overpopulation چه خبر است؟
[ترجمه گوگل]چه کسی می داند چه زحمتی ممکن اس ...

مترادف ensue

از دنبال امدن (فعل)
attend , ensue
منتج شدن (فعل)
end , result , ensue , eventuate
از پس امدن (فعل)
ensue
بعد آمدن (فعل)
ensue

معنی کلمه ensue به انگلیسی

ensue
• follow as a consequence of, happen as a result of
• if something ensues, it happens immediately after something else; a formal word.

ensue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
درپی آمدن
سحر
منتج از
مهدی باقری
به دنبال چیزی اتفاق افتادن
Follow
مجید رحمت خواه
بعد اتفاق افتادن
بعد رخ دادن
بعد روی دادن
بعد آمدن
سلیمانی
پیامد
English User
پدید آمدن، حاصل شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ensue

کلمه : ensue
املای فارسی : انسوئه
اشتباه تایپی : ثدسعث
عکس ensue : در گوگل

آیا معنی ensue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )