برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1428 100 1

engine

/ˈendʒən/ /ˈendʒɪn/

معنی: محرک، ماشین، اسباب، الت، موتور، ماشین بخار
معانی دیگر: انجین، کارزا، دستگاه، ابزار، لوکوموتیو، رجوع شود به: fire engine، (قدیمی) وسیله، ذکاوت، تدبیرکردن، نقشه کشیدن

بررسی کلمه engine

اسم ( noun )
(1) تعریف: a machine that derives force and motion from the conversion of energy, such as fuel or electricity, to work.
مشابه: motor

(2) تعریف: a railroad locomotive.

(3) تعریف: any mechanical device.

واژه engine در جمله های نمونه

1. engine exhaust asphyxiated him
برون‌دمه‌ی موتور (گاز موتور) او را خفه کرد.

2. engine lubrication
روغن کاری موتور

3. engine mount
سکوی موتور

4. engine parts
اجزای موتور

5. engine trouble
خرابی موتور

6. an engine at idle
موتور در حال کار در جا

7. an engine overhaul
تعمیر موتور

8. an engine that develops 100 horsepower
موتوری که صد توان اسب نیرو تولید می‌کند

9. an engine without any flaw
موتوری بدون هیچگونه عیب

10. his engine started with a whish
موتور با صدای غژ غژ به کار افتاد.

11. rocket engine
موتور موشک

12. steam engine
ماشین بخار

13. the engine barked
موتور به صدا افتاد.

14. the engine burns up fuel
مصرف موتور بیش از حد است.

15. the engine coughed a few times and died out
...

مترادف engine

محرک (اسم)
irritant , motive , stimulus , exciter , motivation , engine , motor , impellent , driver , incitation , incitant
ماشین (اسم)
apparatus , machine , engine , mill , automaton , motor , plant , gin , mechanism
اسباب (اسم)
article , gear , apparatus , thing , implement , tool , tackle , instrument , apparel , utensil , trap , paraphernalia , appurtenance , device , engine , rigging , rig , furniture , gadget , appliance , contraption , contrivance , layout , doodad , gizmo , whigmaleerie , gismo , mounting
الت (اسم)
apparatus , implement , tool , instrument , engine , organ , appliance , instrumental
موتور (اسم)
engine , motor
ماشین بخار (اسم)
engine , steam engine , steamer

معنی عبارات مرتبط با engine به فارسی

لوکوموتیوران
موتورخانه، گاراژ لوکوموتیو، جایگاه لوکوموتیو
چر  تراش ماشینی
ماشین کار
ماشین تحلیلی
ماشینی که باهوای گرم حرکت میکند
(مکانیک) موتور مرکب، سیلندر چندگانه
ماشین بخار کوچک (به ویژه موتوری که در کشتی برای بلند کردن محموله به کار می رود)، موتور فرعی
(مکانیک) موتور برون سوز
ماشین آتش نشانی، تلمبه اتش خاموش کن
تلمبه اب پاش، اب پاش تلمبه ای برای اب دادن باه
ماشین گاز، ماشین درون سوز
علوم هوایى : موتور پیستونى با دو ردیف سیلندر روبروى قائم دوتایى و با دو میل لنگ که به خروجى مرکزى متصل شده اند
(ماشینی که حرارت را تبدیل به جنبش می کند) موتور گرما - کار
...

معنی engine در دیکشنری تخصصی

engine
[کامپیوتر] موتور - 1- بخشی از برنامه ی کامپیوتری که تکنیک خاصی را پیاده سازی می کند. نگاه کنید به inference engine, MonteCarlo engine, search engine . 2. مکانیسم چاپی در چاپگر لیزری بدون مدار کنترلی کامپیوتری . بسیاری از چاپگرها موتوری را که ساخت شرکت Canon ژاپی است ، به کار می برند. - ماشین ، موتور .
[برق و الکترونیک] ماشین ، موتور
[ریاضیات] ماشین
[زمین شناسی] جایگاه لوکوموتیو
[زمین شناسی] چاهی که با تجهیزات پمپاژ مطابقت دارد
[عمران و معماری] دور موتور - سرعت موتور
[خودرو] دسته موتور
[ریاضیات] ماشین تحلیل گر
[کامپیوتر] موتور تحلیلی - نگاه کنید به کامپیوتر هیستوری آف
[کامپیوتر] موتور Conon - نگاه کنید به engine
[نساجی] ماشین کاردینگ
[عمران و معماری] ماشین احتراقی - موتور احتراقی
[نساجی] ماشین جین پنبه پاک کنی
[کامپیوتر] موت ...

معنی کلمه engine به انگلیسی

engine
• machine which supplies force and motion, motor; locomotive; part of a program which handles certain types of data (computers)
• the engine of a vehicle is the part that produces the power to make it move.
• an engine is also the large vehicle that pulls a railway train.
engine driver
• person who operates a train locomotive; locomotive driver
engine failure
• breakdown of an engine
engine house
• building where locomotives and fire engines are stationed when not being used
engine manual
• technical booklet which describes the structure and workings of an engine
engine speed
• turns of a motor, rotations of an engine
engine speed indicator
• device which shows the number of revolutions an engine makes
air engine
• type of engine that runs on compressed or heated air
combustion engine
• engine powered by the ignition of fuel
diesel engine
• internal combustion engine that burns oil ignited by the heat from air compression
donkey engine
• small portable auxiliary engine
electric engine
• engine that runs by means of electricity
fire engine
• truck equipped to fight fires
• a fire engine is a large vehicle that is used to carry firemen and their equipment.
four stroke engine
• four cylinder engine, internal combustion engine comprised of four pistons
freight engine
...

engine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hasti
Salam Engine makes heat to fly موتور حرارتی ماشین بخار
shirfahm.com
خودرو: موتور
حکیم جوادی
موتور درون سوز، موتور بنزینی
$ امین$
موتور ماشین،موتور بنزینی و موتور حرارتی
shuka
موتور درون ماشین
Abdolhossein
موتور
م ک
یکی از معانی: پیشران
X
موتور ماشین
علی
موتور ماشین مشخصه ولی این برام سواله که چیه قطار میشه کسی می دونه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی engine
کلمه : engine
املای فارسی : انجین
اشتباه تایپی : ثدلهدث
عکس engine : در گوگل

آیا معنی engine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )