برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

engagement

/enˈɡeɪdʒmənt/ /ɪnˈɡeɪdʒmənt/

معنی: نامزدی، سرگرمی، اشتغال، عهده
معانی دیگر: نامزدی (ازدواج)، قول و قرار، قرار ملاقات (و غیره)، وعده (انجام کاری یا دیدار و غیره)، تعهد، تقبل، پذیرندگی، کارداری (به ویژه در شغل های هنری)، مشغولیت

بررسی کلمه engagement

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of engaging or state of being engaged.
متضاد: disengagement
مشابه: employment

(2) تعریف: a scheduled appointment or obligation.
مشابه: appointment, stand

(3) تعریف: a pledge to be married; period of anticipating marriage; betrothal.
مشابه: betrothal

(4) تعریف: a battle or conflict.
مشابه: battle, combat, conflict, encounter, fight

واژه engagement در جمله های نمونه

1. an engagement party
جشن نامزدی

2. an engagement ring
حلقه‌ی نامزدی

3. auspicious engagement ceremony
مراسم فرخنده‌ی نامزدی

4. sherry's engagement ring
انگشتر نامزدی شری

5. their engagement is off
نامزدی آنها به هم خورده است.

6. i'll break my engagement and come to your party
قرار خود را به هم می زنم و به مهمانی شما می‌آیم.

7. i was excited to hear the news of david's engagement
از شنیدن خبر نامزدی دیوید هیجان زده شدم.

8. He broke off the engagement in a fit of jealousy.
[ترجمه ترگمان]نامزدی را با حسادت قطع کرد
[ترجمه گوگل]او در تعامل با حسادت شکست خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The couple eventually wed after an eighteen year engagement.
[ترجمه ترگمان]زوجی که سرانجام بعد از هیجده سال نامزدی ازدواج کردند
[ترجمه گوگل]این زن و شوهر در نهایت پس از هجده سال درگیر شدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویس ...

مترادف engagement

نامزدی (اسم)
affiance , nomination , candidacy , engagement , betrothal , candidature , trothplight , candidate ship , troth , espousal
سرگرمی (اسم)
amusement , sport , game , fun , engagement , entertainment , pastime , hobby , recreation , avocation , occupation , trade , metier
اشتغال (اسم)
office , engagement , occupation , busyness
عهده (اسم)
promise , responsibility , charge , engagement , duty , guarantee , obligation

معنی engagement در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] ملاقات
[حسابداری] موافقتنامه حسابرسی

معنی کلمه engagement به انگلیسی

engagement
• commitment, obligation; betrothal, promise to marry; period of employment; battle, fight; (obstetrics) entrance of the fetal head or lowermost part of the fetus drops and descends into the pelvic canal
• an engagement is an appointment that you have with someone; a formal use.
• an engagement is also an agreement that two people have made to get married, or the period during which they are engaged.
• a military engagement is an armed conflict between two enemies.
engagement certificate
• document which records an agreement between two parties
engagement of target
• continuous and forceful shooting aimed at enemy positions
engagement ring
• ring given to a fiancee by her man to mark their engagement to be married
• an engagement ring is a ring worn by a woman when she is engaged to be married.
contractual engagement
• connection by a binding written contract
range of engagement
• distance from which fire at an enemy will be effective and will not allow them rest
rules of engagement
• roe, guidelines created by military authorities that detail under what circumstances the united states will initiate or engage in battle (military)

engagement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
مشارکت
تیستو
سر و کله زدن
fardis
مشارکت
Setayesh-Arya
engagement ring
حلقه نامزدی
امین
درگیری
مائده حوایی
درگیر شدن
Sevin
نامزدی
دکتر علی ناجی
همکاری و مشارکت و درگیری افراد در کاری ( بخصوص انجام کارهای تیمی و گروهی )
صبا
تعامل
سميه
نامزدى
م.مهدی معتمدتبار
مشارکت بیش از یک نفر در انجام کاری
Alireza
دل مشغولی
Hashem
یار و یا کمکار بودن دیگران می شود
به نظرم واژه �یاری‌گری�مناسب تر است
razi
در رشته مدیریت:
تعلق خاطر کاری، مشارکت و تعهد
HR
تعلق
امیرعلی ماز
تعلق خاطر
بهمن قلی پور
کار ، خدمت (در حسابرسی)
فرشته عشق
نامزدی به معنای
Families have the interest and desire for happiness in the desire to bond together in the union of children)
(Both couples have chosen this life as a divine gift, a life of love, respect and commitment)
May God bless their lives with happiness and faith
خانواده ها علاقه و تمایل به خوشبختی را در میل به پیوند در اتحادیه (پیوند)فرزندان دارند)
(هر دو زوج این زندگی را به عنوان یک موهبت الهی ، زندگی عشق ، احترام و تعهد انتخاب کرده اند)
خداوند زندگی آنها را با سعادت و ایمان برکت دهد
Ehsan Amiri
در اصطلاح پزشکی در بخش زنان و زایمان، انگاژمان یا قرار گفته می شود و به معنی نزول سر جنین به درون کانال زایمان است و یکی از مراحل وقایع زایمان محسوب می شود.
کیوان
ارتباط گرفتن (در رشته ارتباطات)
سعید
در آموزش و پرورش : مشارکت یا درگیر شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی engagement

کلمه : engagement
املای فارسی : انگگمنت
اشتباه تایپی : ثدلشلثئثدف
عکس engagement : در گوگل

آیا معنی engagement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )