برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1405 100 1

endnote


(توضیح یا نوشته ای که به جای زیر صفحه در آخر مقاله یا فصل کتاب داده می شود) تهنویس (در برابر: پانویس footnote)

واژه endnote در جمله های نمونه

1. Index not allowed in footnote endnote, header, footer, or annotation.
[ترجمه ترگمان]در footnote، سرصفحه، پاصفحه، یا حاشیه‌نویسی مجاز نیست
[ترجمه گوگل]فهرست در انتهای متن، سرصفحه، پاورقی یا حاشیه نویسی ننوشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. To view the text of a footnote or endnote, double - click the note's reference mark.
[ترجمه ترگمان]برای مشاهده متن یک پاورقی یا endnote، علامت مرجع یادداشت را دو برابر کنید
[ترجمه گوگل]برای مشاهده متن پاورقی یا انتنوت، دوبار کلیک بر روی علامت مرجع یادداشت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Table not allowed in footnote endnote, header, footer, annotation, or text box.
[ترجمه ترگمان]در جدول پاورقی، سرصفحه، پاصفحه، حاشیه‌نویسی و یا جعبه متنی اجازه داده نشد
[ترجمه گوگل]جدول در انتهای مطلب پاورقی، هدر، پاورقی، حاشیه نویسی یا جعبه متن مجاز نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For example, while an endnote generally is one sentence long, a bibliographical entry often is expected to be three sentences.
[ترجمه ترگما ...

معنی endnote در دیکشنری تخصصی

endnote
[کامپیوتر] پایان مدرک ، یادداشت .
[زمین شناسی] یادداشت ، پایان مدرک همچنین نرم افزاری از موسسه isi برای دسته بندی اطلاعات مقاله های دریافتی از اینترنتبا امکان برقراری اتوماتیک تماس با سایتهای مختلف علمی

معنی کلمه endnote به انگلیسی

endnote
• explanatory note at the end of a text (in articles, books, etc.)

endnote را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a
توضیحات پایانی
ebi
پا متنی
شهریار
یادداشت‌های پایان کتاب. ته‌نویس به جای پاورقی
فاطمه
یادداشت پایانی، ته نویس
راضیه موسوی خورشیدی
پی نوشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی endnote
کلمه : endnote
املای فارسی : اندنت
اشتباه تایپی : ثدیدخفث
عکس endnote : در گوگل

آیا معنی endnote مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )