برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1461 100 1

endangered species

/enˈdeɪndʒərdˈspiːʃiz/ /ɪnˈdeɪndʒədˈspiːʃiːz/

(گیاه یا جانور) در معرض نابودی، در خطر انقراض، در خطر انقراض the giant panda is an endangered species پاندای عظیمالجثه در معرض انقراض است

بررسی کلمه endangered species

اسم ( noun )
• : تعریف: a species of plant or animal that is in danger of becoming extinct.

واژه endangered species در جمله های نمونه

1. The list of endangered species includes nearly 600 fishes.
[ترجمه SaynaW] تعداد گونه های در معرض خطر شامل تقریبا ۶۰۰ ماهی است.
|
[ترجمه t] تعداد گونه های در معرض خطر شامل حدودا 600 ماهی است
|
[ترجمه ترگمان]تعداد گونه‌های در معرض خطر در معرض خطر تقریبا ۶۰۰ ماهی است
[ترجمه گوگل]فهرست گونه های در معرض خطر شامل حدود 600 ماهی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This island is maintained as a sanctuary for endangered species.
[ترجمه ترگمان]این جزیره به عنوان پناهگاهی برای گونه‌های در معرض انقراض نگهداری می‌شود
[ترجمه گوگل]این جزیره به عنوان یک پناهگاه برای گونه های در معرض خطر نگهداری می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mountain gorillas are an endangered species.
...

معنی endangered species در دیکشنری تخصصی

[آب و خاک] گونه های آسیب پذیر

معنی کلمه endangered species به انگلیسی

endangered species
• species that are in danger of extinction, types of plants and animals that are at risk of dying out

endangered species را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

😘fati😘
گونه های در خطر انقراض
Ayda
گونه ی گیاهی یا جانوری در حال انقراض
tinabailari
type of animal or plant which is in danger of disappearing from the world
گونه گیاهی یا جانوری که در حال خطر ناپدید شدن از کره زمین هستند◻️
dayan
نوعی جانور یا گیاهی که
دارد ب پایان میرسد 😜
سعید صحرایی
گونه یا جنوب در حال انقراض
ایلار
گونه های اسیب پذیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی endangered species
کلمه : endangered species
املای فارسی : اندنگرد سپکیس
اشتباه تایپی : ثدیشدلثقثی سحثزهثس
عکس endangered species : در گوگل

آیا معنی endangered species مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران