برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
end - of - line

end of line

/ˈendəvˈlaɪn/ /endəvlaɪn/

انتهای خط، انتهای سطر

end of line را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی end of line
کلمه : end of line
املای فارسی : عند اوف لین
اشتباه تایپی : ثدی خب مهدث
عکس end of line : در گوگل

آیا معنی end of line مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )