برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1400 100 1

enamor

/eˈnæmər/ /eˈnæmə/

معنی: شیفتن، شیفته کردن
معانی دیگر: (معمولا در صیغه ی مجهول و با: of) شیفته بودن، واله بودن، شیدا بودن، دلباخته بودن، عاشق بودن (در انگلیس enamour می نویسند)

بررسی کلمه enamor

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: enamors, enamoring, enamored
• : تعریف: to inspire love or fondness in.

- A certain young lady enamored him while he was visiting there.
[ترجمه ترگمان] یک خانم جوان، هنگامی که در آنجا به دیدنش آمده بود، شیفته او شده بود
[ترجمه گوگل] خانم خاصی که او را در آنجا ملاقات کرد، عاشقش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه enamor در جمله های نمونه

1. I became totally enamored of the wildflowers there.
[ترجمه پاییز] من کاملا شیفته گل های وحشی آنجا شدم.
|
[ترجمه ترگمان]من کاملا شیفته گل‌های وحشی آنجا شدم
[ترجمه گوگل]من به طور کامل از درختان وحشی در آن جا عاشق شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It could become so enamored with quantity-gaining more and more members-that it loses any capacity to make qualitative judgments.
[ترجمه ترگمان]این امر می‌تواند تا حدی شیفته تعداد افراد بیشتر و بیشتر شود - که هر گونه توانایی برای قضاوت کیفی را از دست می‌دهد
[ترجمه گوگل]این می تواند به اندازه ای جذاب شود که تعداد بیشتری از اعضای آن به دست می آید - که هر گونه ظرفیتی برای تصمیم گیری کیفی را از دست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Charley is not all that enamored of Paris.
[ترجمه ترگمان]چارلی اهل پاریس نیست
[ترجمه گوگل]چارلی همه چیز را از پاریس فراموش نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف enamor

شیفتن (فعل)
fascinate , be allured , be magnetized , be mashed , be captivated , enamor , enamour , fall in love
شیفته کردن (فعل)
enamor , enamour , enthrall , enthral

معنی کلمه enamor به انگلیسی

enamor
• inspire with love or delight (also enamour)

enamor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
دلباخته بودن
كمال سيب
In your opinion, the wife was an experiment, too
�� Your admirer enamor gave you a hard look and a voice
در نگاهت همسر آزمايشي بود هم حيا
دلباخته شدنت را سخت چشمانت و كلامت داد ميزد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی enamor
کلمه : enamor
املای فارسی : انمر
اشتباه تایپی : ثدشئخق
عکس enamor : در گوگل

آیا معنی enamor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )