برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
empty - the - tank

empty the tank

empty the tank را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
نهایت تلاش را کردن
نهایت زور را زدن

صورت دیگر: leave nothing in the tank

https://www.wordsense.eu/leave_nothing_in_the_tank/

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی empty the tank مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )