برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

emotionalism

/ˌɪˈmoʃənəˌlɪzəm/ /ˌɪˈmoʃənəˌlɪzəm/

احساسات نمایی، (تمایل به احساساتی شدن مکرر یا به آسانی) زود انگیزی، زود انگیختگی، شور و هیجان، احساسات گرایی، عاطفه گرایی، احساساتی بودن

بررسی کلمه emotionalism

اسم ( noun )
(1) تعریف: the quality or character of being excessively emotional.
مشابه: sentimentality

(2) تعریف: the tendency to appeal to the emotions excessively or dishonestly.

واژه emotionalism در جمله های نمونه

1. the emotionalism of adolescent girls
شور و هیجان دختران نوباوه

2. the emotionalism of some romantic writers
احساسات گرایی برخی نویسندگان رومانتیک

3. the mother-in-law's emotionalism was artificial and at times ludicrous
احساسات نمایی مادر شوهر مصنوعی و گاهی مضحک بود.

4. She employed a relentless, deliberate, upward emotionalism that would have left Norman Vincent Peale feeling mild depression.
[ترجمه ترگمان]She بیرحمانه، آگاهانه و رو به رو را به کار گرفت که نورمن وینسنت Peale را ترک کرده بود و احساس افسردگی ملایمی داشت
[ترجمه گوگل]او عصبانیت بی قاعده، عمدی، صعودی و صعب العبور ای را که موجب افسردگی خفیف نورمان وینسنت پیل شد، به کار برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Emotionalism muddied the discussion.
[ترجمه ترگمان]بحث را زیر و رو کرده بود
[ترجمه گوگل]احساسی بودن این بحث را مختل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Juries make decisions in criminal cases based on emotionalism.
[ترجمه ترگمان]Juries در پرونده‌های جنایی براساس احساسات گرایی تصمیم‌گیری می‌ ...

معنی کلمه emotionalism به انگلیسی

emotionalism
• tendency to express one's feelings in an overly dramatic manner, effusiveness, sentimentalism

emotionalism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
احساساتي بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی emotionalism

کلمه : emotionalism
املای فارسی : امتینلیسم
اشتباه تایپی : ثئخفهخدشمهسئ
عکس emotionalism : در گوگل

آیا معنی emotionalism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )