برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

eminently

/ˈemənəntli/ /ˈemɪnəntli/

بطوربرجسته یامعلوم

واژه eminently در جمله های نمونه

1. she is eminently qualified for this job
او برای این شغل کاملا صلاحیت دارد.

2. It was an eminently respectable boarding school.
[ترجمه ترگمان]مدرسه شبانه‌روزی بسیار محترمی بود
[ترجمه گوگل]این یک مدرسه شبانه روزی محترم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Tony comes from an eminently respectable family.
[ترجمه ترگمان]تونی از یه خانواده کاملا محترم میاد
[ترجمه گوگل]تونی از یک خانواده برجسته و محترم می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Woods is eminently suitable for the job.
[ترجمه ترگمان]وودز برای این کار به طور برجسته‌ای برای این کار مناسب است
[ترجمه گوگل]وودز فوق العاده مناسب برای این کار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Everyone present admitted that the judge's decision was eminently fair.
[ترجمه ترگمان]همه تصدیق کردند که تصمیم قاضی کام لا منصفانه است
[ترجمه گوگل]هر کسی حاضر است اعتراف کند که تصمیم قاضی فوق الع ...

معنی کلمه eminently به انگلیسی

eminently
• in a prominent manner; absolutely
• you use eminently with a word referring to a positive quality to say that the quality is very noticeable in someone or something.
pre eminently
• pre-eminently means to a very great extent.

eminently را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طناز
تا حد زیادی. به نحو قابل‌توجهی
علیرضا
کاملا روشنه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی eminently

کلمه : eminently
املای فارسی : امیننتلی
اشتباه تایپی : ثئهدثدفمغ
عکس eminently : در گوگل

آیا معنی eminently مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )