برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1430 100 1

emergency brake

واژه emergency brake در جمله های نمونه

1. She stepped on the emergency brake and got out to help Paul get his suitcase in the trunk.
[ترجمه ترگمان]او روی ترمز دستی گذاشت و پیاده شد تا به پل کمک کند چمدانش را در صندوق بگذارد
[ترجمه گوگل]او بر روی ترمز اضطراری گام گذاشت و برای کمک به پل چمدان خود را در تنه دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The emergency brake is located next the the gearshift.
[ترجمه ترگمان]ترمز اضطراری در کنار the قرار دارد
[ترجمه گوگل]ترمز اضطراری در کنار چرخ دنده قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The hydraulic or pneumatic braking system can make emergency brake effectively.
[ترجمه ترگمان]سیستم ترمز هیدرولیک یا پنوماتیک می‌تواند به طور موثر ترمز کند
[ترجمه گوگل]سیستم ترمز هیدرولیک یا پنوماتیک می تواند باعث ایجاد ترمز اضطراری شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Specially used for elevator emergency brake, with characteristics of high frictional coefficient and mechanical strength.
[ترجمه ترگمان]به طور ویژه برای توقف اضطرار ...

معنی emergency brake در دیکشنری تخصصی

emergency brake
[برق و الکترونیک] ترمز اضطراری
[نساجی] ترمز اضطراری

معنی کلمه emergency brake به انگلیسی

emergency brake
• break used to stop the vehicle when the normal breaks don't work well or at all

emergency brake را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
ترمز اضطراری ،
بهزادی
ترمز دستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی emergency brake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )