برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

emergency brake

واژه emergency brake در جمله های نمونه

1. She stepped on the emergency brake and got out to help Paul get his suitcase in the trunk.
[ترجمه ترگمان]او روی ترمز دستی گذاشت و پیاده شد تا به پل کمک کند چمدانش را در صندوق بگذارد
[ترجمه گوگل]او بر روی ترمز اضطراری گام گذاشت و برای کمک به پل چمدان خود را در تنه دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The emergency brake is located next the the gearshift.
[ترجمه ترگمان]ترمز اضطراری در کنار the قرار دارد
[ترجمه گوگل]ترمز اضطراری در کنار چرخ دنده قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The hydraulic or pneumatic braking system can make emergency brake effectively.
[ترجمه ترگمان]سیستم ترمز هیدرولیک یا پنوماتیک می‌تواند به طور موثر ترمز کند
[ترجمه گوگل]سیستم ترمز هیدرولیک یا پنوماتیک می تواند باعث ایجاد ترمز اضطراری شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Specially used for elevator emergency brake, with characteristics of high frictional coefficient and mechanical strength.
[ترجمه ترگمان]به طور ویژه برای توقف اضطرار ...

معنی emergency brake در دیکشنری تخصصی

emergency brake
[برق و الکترونیک] ترمز اضطراری
[نساجی] ترمز اضطراری

معنی کلمه emergency brake به انگلیسی

emergency brake
• break used to stop the vehicle when the normal breaks don't work well or at all

emergency brake را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
ترمز اضطراری ،
بهزادی
ترمز دستی
Malihe
ترمز دستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی emergency brake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )