برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1394 100 1

embrasure

/ɪmˈbreɪʒər/ /ɪmˈbreɪʒə/

معنی: در اغوش گیری، سوراخ برج یا سنگر، منفذ پنجره یادر، سوراخ جا، دارای منفذ کردن
معانی دیگر: (معماری) جای پنجره در دیوار (به ویژه اگر عرض آن در درون اتاق بیشتر از بیرون اتاق باشد)، مزغل یا شکافی که ازانجا توپ و تفنگ رااتش میکنند

بررسی کلمه embrasure

اسم ( noun )
مشتقات: embrasured (adj.)
(1) تعریف: an opening for a door or window splayed toward the interior.

(2) تعریف: an opening in a wall or parapet splayed toward the exterior, for discharging weapons.

واژه embrasure در جمله های نمونه

1. An opening in a fortified wall; an embrasure.
[ترجمه ترگمان]روزنه‌ای در دیوار مستحکم، یک embrasure
[ترجمه گوگل]باز کردن در یک دیوار محکم؛ زباله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The paper develops embrasure plugging a-gent(FD- with high strength according to the present problem that cement plugs embrasure.
[ترجمه ترگمان]این مقاله embrasure (FD)را توسعه می‌دهد (FD - با قدرت بالا)با توجه به این مساله که plugs cement
[ترجمه گوگل]در این مقاله ضریب خمشی A-gent (FD-) با توجه به مشکل فعلی که سیمان شبیه سازی شده است با شدت بالا تولید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The window was an embrasure in an enormously thick wall.
[ترجمه ترگمان]پنجره یک نوع کنگره بود که در دیوار بسیار بزرگی قرار داشت
[ترجمه گوگل]این پنجره در یک دیوار بسیار ضخیم ظاهر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In the drawing room a pair of pink marble pillars supported the embrasure of the windows.
[ترجمه ترگمان]در اتاق پذیرایی، یک جفت ستون‌های مرمر صورتی، از چارچوب (embrasure) ...

مترادف embrasure

در اغوش گیری (اسم)
embracery , embrasure
سوراخ برج یا سنگر (اسم)
embrasure
منفذ پنجره یادر (اسم)
embrasure
سوراخ جا (اسم)
loophole , embrasure
دارای منفذ کردن (فعل)
embrasure

معنی embrasure در دیکشنری تخصصی

embrasure
[دندانپزشکی] شکاف، فضای بین سطوح محدب دندانها، فضای موجود بین دو دندان را که با برقراری منطقه تماس به چهار فضای کوچکتر تقسیم می شود گویند.این چهار ناحیه عبارتند از: Facial embrasure ( Labial embrasure_ Buccal embrasure) Lingual embrasure Incisal embrasure _ Occlusal embrasure Cervical embrasure
[دندانپزشکی] بخشی از فضای ما بین دو دندان که در سمت گونه قرار دارد
[دندانپزشکی] همان فضای انترپروگزیمال را گویند و معمولا از سایر ایمبرژرها بزرگتر است.
[دندانپزشکی] بخشی از فضای ما بین دو دندان که نزدیک به لثه است
[زمین شناسی] بخشی از فضای ما بین دو دندان که نزدیک به لثه است
[دندانپزشکی] بخشی از فضای ما بین دو دندان که به لبه انسیزال راه دارد
[دندانپزشکی] بخشی از فضای ما بین دو دندان که در سطح لبی قرار دارد
[دندانپزشکی] بخشی از فضای ما بین دو دندان که در سطح زبانی قرار دارد.
[زمین شناسی] حرف زبانى یا ذو لفى ،بخشی از فضای ما بین دو دندان که در سطح زبانی قرار دارد.
[دندانپزشکی] بخشی از فضای ما بین دو دندان که به سطح اکلوزال راه دارد

معنی کلمه embrasure به انگلیسی

embrasure
• opening in a wall through which a weapon may be fired; slanted opening
• an embrasure is an opening in a wall where a window or door is fixed, when it is wider on the inside than on the outside; a technical term.
• in fortified buildings such as castles, an embrasure is an opening in the wall, through which defenders could shoot at their enemies; a technical term.

embrasure را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی embrasure
کلمه : embrasure
املای فارسی : امبرسور
اشتباه تایپی : ثئذقشسعقث
عکس embrasure : در گوگل

آیا معنی embrasure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )