برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

embarrassing

/ɪmˈbær.ə.sɪŋ/ /ɪmˈbær.ə.sɪŋ/

بررسی کلمه embarrassing

صفت ( adjective )
• : تعریف: causing or accompanied by feelings of shame, painful self-consciousness, or unease.
متضاد: proud
مشابه: mortifying, shameful

- She blushed when she saw the embarrassing photograph of herself.
[ترجمه هانیه] او وقتی عکس های شرم آورش را دید از خجالت سرخ شد.
|
[ترجمه هانیه] او وقتی عکس های شرم آور خودش را دید از خجالت سرخ شد.
|
[ترجمه سوگند] او وقتی عکس های شرم آورش را دید از خجالت سرخ شد
|
[ترجمه Kokh] وقتی عکس های شرم اور خود را مشاهده نمود سرخ گشت|
...

واژه embarrassing در جمله های نمونه

1. it is embarrassing to be told that one's pants need to be buttoned
آدم خجالت می‌کشد که به او بگویند دکمه‌ی شلوارش باز است.

2. It can be embarrassing for children to tell complete strangers about such incidents.
[ترجمه ترگمان]این موضوع می‌تواند برای بچه‌ها شرم‌آور باشد که غریبه‌ها را در مورد چنین رویدادهایی به طور کامل بیان کنند
[ترجمه گوگل]برای کودکان می توان از غریبه های کامل در مورد چنین حوادثی خجالت زده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The profuseness of his thanks was embarrassing.
[ترجمه ترگمان]profuseness تشکر او شرم اور بود
[ترجمه گوگل]غافل از لطف او شرم آور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She always dredges up that embarrassing story.
[ترجمه samaneh] اون همیشه این داستان شرم آور رو از خودش میسازه|
[ترجمه ترگمان]اون همیشه اون داستان خجالت‌آور رو از خودش در میاره
[ترجمه گوگل]او همیشه این داستان خ ...

معنی کلمه embarrassing به انگلیسی

embarrassing
• disconcerting, discomposing
• something that is embarrassing makes you feel shy or ashamed.

embarrassing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Javad
شرم‌اور،خجالت اور
Salary
مشکل آفرین
☆Fatemeh r☆
شرم آور . خجالت آور
وحیدراسخی
خصوصی
میثم علیزاده
خجالت اور, ضایع
Not too embarrassing: نه خیلی ضایع
Amir Mahdi Amiri
تحقیر انگیز
Matin
خجالت آور، شرم آور
JOKER
شرم اور
خجالت اور
تحقیر انگیز
ضایع
خصوصی
صبایی
embarrassing: خجالت آور
embarrassed: خجالت زده
samaneh
خجالت آور
شرم آور
مورد تحقیر
Samane
خجالت اور
مهدیه نادری
صفت است
خجالت آور
شرم آور
کله دکی
شرم آور
محمدرضا خسروی
1. ناراحت کننده، نگران کننده، اضطراب آور 2. نامطلوب، نامساعد 3. شرم آور، خجالت آور 4. دستپاچه کننده
🌼
شرم‌اور،خجالت اور
الهه
شرم آور،خجالت آور
🌻
Making you feel nervous, ashamed, or stupid
Siya
معذب کننده
نسرین رنجبر
باعث خجالت
باعث شرم
مایه خجالت
مایه شرمساری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی embarrassing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )