برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

embark on an activity

معنی کلمه embark on an activity به انگلیسی

embark on an activity
• begin doing something

embark on an activity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
دست زدن به فعالیتی
akamrahimi50@gmail.com
شروع کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی embark on an activity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )