برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

electrophoretic display

معنی electrophoretic display در دیکشنری تخصصی

electrophoretic display
[برق و الکترونیک] نمایشگر الکترو فورزی نوعی نمایشگر بلور مایع که برای بهبود کنتر است رنگ و درخایی ، مقداری رنگینه ی جاذب نور به مایع افزوده شده است . درات باردار رنگینه تحت تاثیر میدان الکتریکی به حرکت در می آیند . تعلیق رنگینه ی سفید در شاره سیاه در بین الکترودهای شفاف و اعمال ولتاژ ( دی سی ) موجب نشست ذرات به روی یک الکترود و سفید دیده شدن صفحه نمایش می شود . با تغییر قطبیت ولتاژ ، ذرات به طرف الکترود دیگر رفته و صفحه ی نمایش سیاه دیده می شود .

electrophoretic display را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی electrophoretic display مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )