برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1662 100 1
شبکه مترجمین ایران

electrophoresis , eataphoresis

معنی electrophoresis , eataphoresis در دیکشنری تخصصی

electrophoresis , eataphoresis
[برق و الکترونیک] الکتروفورز ، کاتافورز حرکت ذرات باردار معلق در یک شاره تحت تاثیر میدان الکتریکی .

electrophoresis , eataphoresis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی electrophoresis , eataphoresis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )