برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ego strength


روانشناسى : نیرومندى خود

ego strength را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی نصر
قوّت نفس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ego strength

کلمه : ego strength
املای فارسی : اگو سترنگته
اشتباه تایپی : ثلخ سفقثدلفا
عکس ego strength : در گوگل

آیا معنی ego strength مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )