برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1422 100 1

efficient estimator

معنی efficient estimator در دیکشنری تخصصی

efficient estimator
[ریاضیات] برآورد کننده ی کارا
[آمار] برآوردگر کارا
[ریاضیات] برآوردکننده ی مجانبا کارا
[آمار] برآوردگر مجانباً کارآ

efficient estimator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی efficient estimator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )