برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

efficient cavse


علت اصلی

efficient cavse را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی efficient cavse
کلمه : efficient cavse
املای فارسی : افیشنت کوس
اشتباه تایپی : ثببهزهثدف زشرسث
عکس efficient cavse : در گوگل

آیا معنی efficient cavse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )