برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

educate

/ˈedʒəˌket/ /ˈedʒʊkeɪt/

معنی: تربیت کردن، فرهیختن، تعلیم دادن، دانش اموختن
معانی دیگر: (به ویژه از راه کلاس و مدرسه) آموزش دادن، پروراندن، آموزاندن، (سلیقه و بینش و غیره) گسترده کردن، تقویت کردن، منور کردن، آگاهی به دست آوردن، اطلاع کسب کردن، (هزینه ی تحصیل کسی را دادن) به مدرسه فرستادن، خرج تحصیل دادن

بررسی کلمه educate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: educates, educating, educated
(1) تعریف: to provide knowledge, training, and guidance to.
مترادف: coach, illuminate, instruct, teach
مشابه: lesson, school, train, tutor

- How well do our schools educate our children?
[ترجمه مانی] مدارس ما چطور فرزندانمان را اموزش می دهد
|
[ترجمه گنج جو] تعلیم و تربیت فرزندانمان در مدارس ما تا چه حد مقبول و پذیرفتنی است؟
|
[ترجمه گنج جو] تعلیم و تربیت فرزندانمان در مدارس ما تا چه حد مقبول و پذیرفتنی است؟|
[ترجمه ترگمان] مدارس ما چقدر به فرزندان ما آموزش می‌دهند؟
[ترجمه گوگل] مدارس ما چگونه فرزندان ما را آموزش می دهند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه educate در جمله های نمونه

1. teachers educate students
آموزگاران دانش آموزان را تربیت می کنند.

2. they educate the children in all scientific branches
آنان کودکان را در کلیه‌ی رشته های علمی آموزش می‌دهند.

3. humans must educate themselves as to the conservation of the environment
انسان‌ها باید درباره‌ی حفظ محیط زیست آگاهی به دست آورند.

4. we must all try to educate our spiritual values
همگی باید بکوشیم تا ارزش‌های معنوی خود را بالا ببریم.

5. they were scraping and saving to educate their children
آنها کم کم پول جمع می‌کردند و برای تحصیل فرزندانشان کنار می‌گذاشتند.

6. The television programme is designed to educate and not merely to entertain.
[ترجمه گنج جو] برنامه های تلویزیونی صرفا برای سرگرمی طراحی نمیشوند جنبه ی آموزشی هم دارند.
|
[ترجمه ترگمان]این برنامه تلویزیونی برای تحصیل و نه صرفا سرگرمی طراحی شده‌است
[ترجمه گوگل]برنامه تلویزیونی برای آموزش و نه صرفا سرگرمی طراحی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف educate

تربیت کردن (فعل)
abet , breed , educate , train , rear , school
فرهیختن (فعل)
educate , train , bring up
تعلیم دادن (فعل)
educate , train , intuit , drill , guide , instruct , teach , enlighten
دانش اموختن (فعل)
educate

معنی عبارات مرتبط با educate به فارسی

دوباره آموزش دادن، بازآموزی کردن، تجدید تحصیلات کردن

معنی کلمه educate به انگلیسی

educate
• instruct, teach, train
• when someone is educated, he or she is taught at a school or college.
• to educate people also means to teach them better ways of doing something or a better way of living.
• see also educated.
re educate
• if you say that a government is re-educating people, you mean that it is encouraging or trying to force them to adopt new attitudes which it considers to be politically correct.

educate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azita
آموزش،آگاهي
Braveheart
تربیت کردن،تحصیل کردن
گنج جو
به علم ودانش تجهیز کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی educate

کلمه : educate
املای فارسی : ادوکت
اشتباه تایپی : ثیعزشفث
عکس educate : در گوگل

آیا معنی educate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )