برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1468 100 1

ecosystem

/ˈiːkoʊsɪstəm/ /ˈiːkəʊsɪstəm/

(زیست بوم شناسی - زیست شناسی) اکوسیستم، بوم سازگان (همزیستی و وابستگی جانوران و گیاهان و ترکیزه های یک ناحیه و رابطه ی آنها با عوامل شیمیایی و غیره)، بخشی از جامعه و بوم که تشکیل یک واحد فاعله درطبیعت بدهد

بررسی کلمه ecosystem

اسم ( noun )
• : تعریف: a community of living things, together with their environment.

- A pond is an interesting ecosystem to study.
[ترجمه ترگمان] یک استخر یک اکوسیستم جالب برای مطالعه است
[ترجمه گوگل] یک حوضچه اکوسیستم جالب برای مطالعه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه ecosystem در جمله های نمونه

1. All the organisms in an ecosystem are part of an evolutionary continuum.
[ترجمه ترگمان]تمام ارگانیزم‌های موجود در یک اکوسیستم بخشی از یک زنجیره تکاملی هستند
[ترجمه گوگل]همه موجودات در اکوسیستم بخشی از یک تکامل تکاملی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Such a rich source of food gives an ecosystem almost as diverse as the Coral Seas.
[ترجمه ترگمان]چنین منبع غنی غذا اکو سیستم تقریبا به اندازه دریاهای کورال است
[ترجمه گوگل]چنین منبع غنی از غذا یک اکوسیستم را تقریبا به همان اندازه دریای مرجانی متفاوت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If the dynamics of the whole ecosystem fail in this respect, changes will inevitably occur, until finally self-consistency is achieved.
[ترجمه ترگمان]اگر پویایی کل اکوسیستم در این رابطه شکست بخورد، تغییرات به طور اجتناب‌ناپذیری رخ خواهند داد تا اینکه سرانجام ثبات حاصل شود
[ترجمه گوگل]اگر دینامیک کل اکوسیستم در این زمینه شکست بخورد، تغییرات ناگزیر رخ خواهد داد، تا زمانی که نهایتا خودسنجی به دست آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The rainforest is a self-supporting ecosystem.
...

معنی ecosystem در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] اکوسیستم قسمتى از اکولوژى (بوم شناسى) شامل محیط زیست ،قسمت هاى زنده آن وعوامل غیر زنده موثر بر آن
[خاک شناسی] بوم نظام
[آب و خاک] بوم سامان، بوم نظام

معنی کلمه ecosystem به انگلیسی

ecosystem
• ecological system, reciprocal relationship between living things and the environment
• an ecosystem is all the plants and animals that live in a particular area together with the complex relationship that exists between them and their environment; a technical term in biology.

ecosystem را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست
m
از لحاظ علوم کامپیوتر معنی ماهیت هم میدهد
سورنا گوگانی
بوم سامانه
سجاد
فضا ، محیط
رستم
بوم راژمان
Yasaman
زیست بوم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ecosystem
کلمه : ecosystem
املای فارسی : اکوسیستم
اشتباه تایپی : ثزخسغسفثئ
عکس ecosystem : در گوگل

آیا معنی ecosystem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران