برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ecocriticism

ecocriticism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میناالیاسی
نقد بوم شناسانه
سعیدجهانپولاد
Ecocriticism ، با تلفظ" اکوکریتیسیزم " و با استناد به منشا۶ و کاربرد اصطلاحی آن در مطالعات نقد ادبی و تاثیرات محیط زیست و طبیعت در آثار ادبی ، در تاریخ 1972 جوزف میکر در مقاله پژوهشی خود در باب " ادبیات و زیست محیط" از این اصطلاح نخست بار بهره برد و بعدها در پژوهش های متاخر در سال 1978 ویلیام روکرت از این اصطلاح در جهت جنبش نقد نوینی استفاده برد که به تعبیر " نقد زیست محیطی " در پژوهش های ادبی و فرهنگی و ...مورد اقبال جهانی قرار گرفت ، نقد بوم گرا ، نقد بوم شناسی ، نقد بوم شناسانه و نقد اکولوژیکی ، و پیشنهاد من " نقد زیست محیطی " و "نقد بوم گرای" و "بوم گرایانه " هست ، به مقاله بنده در معرفی نقد اکوکریتیسیزم ، نقد زیست محیطی با هشتگ #نقد_ادبی_زیست_محیطی و #نقد_اکوکریتیسیزم یا #نقد_بوم_گرای_ادبیات در انیستاگرام و ...رحوع شود

سعیدجهانپولاد
san
نقد بوم‎گرا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی ecocriticism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )