برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1405 100 1

eclectic

/ɪˈklektɪk/ /ɪˈklektɪk/

معنی: گلچین کننده، از هر جا گزیننده
معانی دیگر: (گلچین شده از منابع مختلف) التقاطی، پراچیده، دستچین، پراچین، (به ویژه در فلسفه و علوم) کسی که از روش التقاطی استفاده می کند، پراکنده گزین، التقاط گرای، (ساخته شده از چندین چیز یا نظام فلسفی گوناگون و غیره) متنوع، چند سرچشمه ای، چند سازگانی، منتخبات

بررسی کلمه eclectic

صفت ( adjective )
(1) تعریف: drawing on or influenced by various styles, disciplines, systems or the like.

- The style of architecture at the time was eclectic and combined elements of Greek, Roman, and modern.
[ترجمه ترگمان] سبک معماری در آن زمان ترکیبی از عناصر یونانی، رومی و مدرن بود
[ترجمه گوگل] سبک معماری در آن زمان عجیب و غریب بود و ترکیبی از یونانی، رومی و مدرن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He has eclectic taste in music.
[ترجمه ترگمان] او ذوق و سلیقه زیادی در موسیقی دارد
[ترجمه گوگل] او طعم الکیتی در موسیقی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The school has adopted an eclectic approach to the teaching of reading.
[ترجمه ترگمان] مدرسه یک رویکرد گلچین شده برای آموزش خواندن به کار برده‌است
[ترجمه گوگل] مدرسه یک رویکرد منحصر به فرد برای تدریس خواندن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: composed or created by selecting from various styles, ...

واژه eclectic در جمله های نمونه

1. his style is his own but his topics are eclectic
سبک او از خودش است ولی مطالبش دستچین شده است.

2. She has very eclectic tastes in literature.
[ترجمه ترگمان]او ذوق و سلیقه زیادی در ادبیات دارد
[ترجمه گوگل]او ادبیات بسیار متنوعی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His house is an eclectic mixture of the antique and the modern.
[ترجمه ترگمان]خانه‌اش ترکیبی از سبک باستانی باستانی و مدرن است
[ترجمه گوگل]خانه او یک ترکیب عجیب و غریب از عتیقه و مدرن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He has an eclectic taste in music.
[ترجمه ترگمان]او ذوق و سلیقه فوق‌العاده‌ای در موسیقی دارد
[ترجمه گوگل]او طعم التقاطی در موسیقی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This eclectic philosophical mixture underlies his account of the unconscious.
[ترجمه ترگمان]این ترکیب فلسفی eclectic اساس حساب او از ضمیر ناخودآگاه او است
[ترجمه گوگل]این ترکیب فلسفی عجی ...

مترادف eclectic

گلچین کننده (اسم)
selector , eclectic
از هر جا گزیننده (صفت)
eclectic

معنی eclectic در دیکشنری تخصصی

[سینما] پراکنده گزین

معنی کلمه eclectic به انگلیسی

eclectic
• selecting from various sources; composed of selections from various sources, heterogeneous, diverse
• eclectic means using what seems to be best from different ideas or beliefs; a formal word.
eclectic method
• method which combines elements from a number of approaches

eclectic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
تنوع طلب
محدثه فرومدی
گلچین‌وار
امین سینی‌چی
التقاطی
سکینه رضائی
وسیع، جامع و گسترده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی eclectic
کلمه : eclectic
املای فارسی : اکلکتیک
اشتباه تایپی : ثزمثزفهز
عکس eclectic : در گوگل

آیا معنی eclectic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )