برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

eat humble pie

/it ˈhʌmbəl paɪ/ /iːt ˈhʌmbl paɪ/

فروتنی کردن (به ویژه با توبه و اذعان به لغزش های خود)، خود را حقیر کردن

بررسی کلمه eat humble pie

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to be humbled, esp. by having to apologize for one's own obvious mistake or misbehavior.

واژه eat humble pie در جمله های نمونه

1. Anson was forced to eat humble pie and publicly apologise to her.
[ترجمه س] انسون مجبور شد که اشتباهش را بپذیرد و در ملا عام از او عذرخواهی کند
|
[ترجمه ترگمان]Anson مجبور شد پای humble را بخورد و در ملا عام از او عذرخواهی کند
[ترجمه گوگل]انسون مجبور شد که غذای فروتن را بخورد و از او عذرخواهی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When he realized his mistake, he had to eat humble pie.
[ترجمه zara] وقتی متوجه اشتباهش شد مجبور شد معذرت خواهی کنه
|
[ترجمه ترگمان]وقتی متوجه اشتباهش شد، مجبور شد پای humble بخوره
[ترجمه گوگل]وقتی اشتباه خود را متوجه شد، او مجبور بود که غذای فروتن را بخورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Eat humble pie and get used to it mate.
...

معنی کلمه eat humble pie به انگلیسی

eat humble pie
• admit that one has done something wrong and apologize, be apologetic

eat humble pie را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف جمالی
به غلط کردن/گ* خوردن/عذرخواهی کردن افتادن
مریم فتحی سلمی
اقرار به اشتباه کردن و عذر خواستن
شکر خوردن
سارافرجپور
معذرت خواهی کردن با تم خود حقیر کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی eat humble pie

کلمه : eat humble pie
املای فارسی : آیت هامبل پای
اشتباه تایپی : ثشف اعئذمث حهث
عکس eat humble pie : در گوگل

آیا معنی eat humble pie مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )