برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

easy money

واژه easy money در جمله های نمونه

1. Making easy money has always been an attractive proposition.
[ترجمه ترگمان]پول آسان همیشه یک پیشنهاد جذاب بوده‌است
[ترجمه گوگل]پول آسان همواره یک گزاره جذاب بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He started stealing as a way of making easy money.
[ترجمه ترگمان]شروع کرد به دزدی به عنوان راه آسون گرفتن پول
[ترجمه گوگل]او به عنوان راهی برای ساخت پول آسان سرقت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Easy Money puts on its Santa Claus outfit and walks through the winter wonderland of savings and investment schemes for children.
[ترجمه ترگمان]پول آسان در لباس Santa خود قرار می‌گیرد و از طریق پوشش زمستانی پس‌انداز و طرح‌های سرمایه‌گذاری برای کودکان پیاده راه می‌رود
[ترجمه گوگل]پول آسان بر روی لباس Santa Claus خود قرار می دهد و از طریق سرزمین عجایب زمستانی طرح های پس انداز و سرمایه گذاری برای کودکان راه می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The reason too much easy money and not enough dedication and genuine love for one's chosen work.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه easy money به انگلیسی

easy money
• money that is not difficult to earn/make
• easy money is money that you get without having to work very hard for it.

easy money را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir
پول مفت
پول گزاف
رسول قنبری
پول بادآورده
پول مفت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی easy money مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )