برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

earth

/ˈɜːrθ/ /ɜːθ/

معنی: زمین، خاک، خورشید، کره زمین، سطح زمین، دنیای فانی، سکنه زمین، با خاک پوشاندن
معانی دیگر: (معمولا e بزرگ) کره ی زمین (قطر: حدود 12760 کیلومتر)، گلین گوی، خشکی (در برابر دریا یا هوا)، سرزمین، کشور(مهجور)، خاک کشاورزی، جهان خاکی (در مقایسه با بهشت و جهنم)، مردم کره ی زمین، خاکیان، (شعر قدیم) جسم بشری، بدن، علایق و شهوات جسمانی، مادیات، چیزهای دنیوی، (جانوران کاونده) سوراخ، لانه، (شیمی) اکسید فلزی، فلز خاکی، (انگلیس - برق) سیم زمینی، اتصال زمینی، (با: up) با خاک پوشاندن (به ویژه بذر و گیاه)، خاکپوش کردن، (در شکار یا تعقیب حیوانات) به سوراخ راندن، به لانه راندن، (روباه و غیره) در سوراخ پنهان شدن، به لانه فرار کردن

بررسی کلمه earth

اسم ( noun )
(1) تعریف: (often cap.) the fifth largest planet in the solar system, which is third in order from the sun and has a diameter of about 7,930 miles.
مترادف: globe
مشابه: world

(2) تعریف: the inhabitants of Earth in general.
مترادف: humanity, mankind, race, world
مشابه: people, population

- Earth prays for peace.
[ترجمه ترگمان] زمین برای صلح دعا می‌کند
[ترجمه گوگل] زمین برای صلح دعا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: the outer layer of the planet; ground.
مترادف: ground, land, soil
مشابه: clay, shore, terra firma, topsoil

(4) تعریف: soil or dirt.
مترادف: dirt, ground, soil
مشابه: clay, dust, sod, terra firma

واژه earth در جمله های نمونه

1. earth digger
زمین کن

2. good earth in a broad valley
خاک خوب در دره‌ای پهناور

3. insensible earth
خاک بی‌جان

4. packed earth
خاک هم‌فشرده

5. the earth also revolves on its own axis
زمین بر محور خودش نیز می‌چرخد.

6. the earth and its neighboring planets
کره‌ی زمین و سیارات همجوار آن

7. the earth is not a perfect sphere
زمین کاملا کروی نیست.

8. the earth is round, not flat
زمین کروی است نه مسطح.

9. the earth quaked violently
زمین به شدت لرزید.

10. the earth revolves around the sun
زمین به دور خورشید می‌گردد.

11. the earth rotates around the sun
زمین دور خورشید می‌چرخد.

12. the earth was without form and void
(انجیل) کره زمین فاقد شکل و تهی بود.

13. on earth
برای تشدید معنی و معمولا بعد از what و why و who و where به کار می‌رود

14. scorched earth policy
...

مترادف earth

زمین (اسم)
ground , acre , land , earth , field , soil , vale , globe , domain , zone , terrain , territory , glebe , terrene
خاک (اسم)
country , ground , land , earth , soil , grave , tomb , territory , clod , dirt , dust , glebe
خورشید (اسم)
earth , venus , jupiter , sun , daystar , phoebus , sol , saturn , pluto , uranus
کره زمین (اسم)
earth
سطح زمین (اسم)
earth
دنیای فانی (اسم)
earth
سکنه زمین (اسم)
earth
با خاک پوشاندن (فعل)
earth

معنی عبارات مرتبط با earth به فارسی

دنبلان
خاکزاد، زاده خاک، خاکی، فانی، پست
خاکریزی
پنبه نسوز، پنبه کوهی، سنگ کتان
خانه زیرزمینی، گور
روشنایی خاکستری
(با e و m بزرگ هم می نویسند) کره ی زمین (که در اسطوره ها سرچشمه ی زندگی و موجودات محسوب می شود)، زمین مام
بادام زمینی، دنبلان
(هر یک از علومی که با خاک و کره ی زمین سروکار دارند مانند زمین شناسی و هواشناسی) علوم زمینی، دانش های زمینی، زمین شناسی، خاک شناسی
روشنایی خاکستری
(آنتن بشقابی و فرستنده و گیرنده که از زمین با ماهواره ها امواج مخابره می کند) ایستگاه زمینی، فرستنده ی زمینی
(انواع رنگ های طبیعی که از خاک و گیاه بدست می آیند به ویژه قهوه ای و بژ و برنزه) خاکفام
بالای زمین درروی زمین
گل رس، خاک رس
...

معنی earth در دیکشنری تخصصی

earth
[عمران و معماری] خاک - زمین
[برق و الکترونیک] زمین
[مهندسی گاز] زمین ، سطح زمین
[زمین شناسی] خاک، زمین ، سیاره زمین خاک عبارت است از مواد ریز دانه ای که حداقل 50 درصد ذرات آن در اندازه ماسه، سیلت یا رس باشد .
[ریاضیات] زمین
[آب و خاک] خاک ( مواد خاکی)، زمین
[سینما] کابل ارت (زمینی )
[نفت] مته ی چال کنی
[کوه نوردی] زمین لغزه ، رانش زمین
[زمین شناسی] بیداری خاک
[زمین شناسی] مته حفاری ، مته چال زنی
[نفت] سرمته ی چال کنی
[نفت] ماشین چال کنی
[برق و الکترونیک] مدار زمین
[برق و الکترونیک] رسانایی زمین
[برق و الکترونیک] هادی زمین
[نفت] فشار فعال زمین
Age of the ea ...

معنی کلمه earth به انگلیسی

earth
• dirt; land; planet earth, world; den, burrow; electrical grounding; ore
• ground, attach to the earth (about an electrical conductor); cover with soil
• the earth is the planet on which we live.
• the earth is also the land surface on which we live and move about.
• earth is the substance in which plants grow.
• an earth is an electrical wire which allows current to pass from an appliance into the ground. it makes the appliance safe even when there is something wrong with it.
• you use on earth with words such as `how', `why', `what', or `where', to emphasize that there is no obvious answer to a question or problem.
• if something costs the earth, it costs a very large amount of money; an informal expression.
earth bound
• if something is earth-bound, it is unable to leave the surface of the earth by flying.
• if you say that someone is earth-bound, you mean that they do not have enough imagination to think how things might be different.
earth colors
• warm natural colors and tones (i.e. brown, ochre, rust, etc.)
earth connection
• connection of an electrical conductor to the earth so that electricity passes from the conductor into the ground
earth day
• celebration held on april 22 in order to raise awareness of environmental and conservation issues
earth nut
• general name for the peanut
earth sciences
• sciences which deal with the study of the earth (geography, oceanography, etc.)
earth shattering
• something that is earth-shattering is very surprising or shocking.
earth tremors
• small earthquakes
...

earth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرناز
زمین
مثال:
We live on Earth

ما درزمین زندگی می کنیم
NAHANG ABI
زمین
مثال:LAST DAY ON EARTH
کشتار زامبی ها زنده ماندن در زمین
Mohammad
There are some endangered animals on earth
محمد خسروی
توضیح واژه earth:
usually the earth, the Earth this world; the planet that we live on.
Pirspolisy
This world
saba
سیاره زمین
دکتر محمد حسین حدیدی
کره ی زمین
Abbas2831
کره زمین
امیررضا فرهید
تنها سیاره ای که زندگی در آن وجود دارد ، کره زمین
sportwoman
سیاره زمین-کره زمین
Artina.A
کره زمین
The planet that we live on
مثال= The moon travels round the earth
tinabailari
زمین ، کره ی زمین
the Earth goes around the sun
زمین دور خورشید می چرخد 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️
An-dch
زمين،كره زمين
♥Amirmaghare_lover♥
کره زمین 🌍
پارسا حیدری
3rd third planet of the solar system
Dark Light
!The violent planet Earth, Third rock (planet) from the Sun
سیاره زمین
در واقع ترتیب بندی منظومه خورشیدی به این صورته:
🔴Sun
⚫Mercury : عطارد
⚫Venus : زهره (ناهید)
⚫Earth : زمین
⚫Mars : مریخ
⚫Jupiter : مشتری
⚫Saturn : زحل (کیوان)
⚫Uranus : اورانوس
⚫Neptune : نپتون
🔵Pluto :‌ پلوتو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی earth

کلمه : earth
املای فارسی : ارت
اشتباه تایپی : ثشقفا
عکس earth : در گوگل

آیا معنی earth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )