برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1429 100 1

earnest money

/ˈɜːrnəstˈməni/ /ˈɜːnɪstˈmʌni/

معنی: بیعانه، پیش بها
معانی دیگر: پیش بها بیعانه، پیشادست

واژه earnest money در جمله های نمونه

1. You should pay earnest money to guarantee your participation till the end of the tender. If you fail to furnish a bid bond before the opening of tender, your bids will not be considered.
[ترجمه ترگمان]شما باید برای تضمین مشارکت خود تا پایان این مناقصه باید پول زیادی بپردازید اگر قبل از گشایش مناقصه، اوراق‌قرضه پیشنهاد دهی را تهیه کنید، پیشنهادهای شما در نظر گرفته نخواهد شد
[ترجمه گوگل]شما باید به طور جدی پول پرداخت کنید تا مشارکت شما تا پایان مناقصه تضمین شود اگر شما قبل از برگزاری مناقصه، پیشنهادات شما را ارائه نکنید، پیشنهادات شما در نظر گرفته نخواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. After the term begins, the earnest money will be one part of the whole deposit automatically.
[ترجمه ترگمان]پس از شروع ترم، پول واقعا به طور خودکار یک قسمت از کل سپرده خواهد بود
[ترجمه گوگل]پس از شروع دوره، پول جدی به صورت خودکار بخشی از کل سپرده خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Since you do not pay earnest money in time, you can not take part in the tender.
[ترجمه ترگمان]از آنجایی که شما پول زیادی در زمان خود نمی‌دهید، نمی‌توانید در این مناقصه شرکت کنید
[ترجمه گوگل]از آنجا که شما به طور جدی پول را در زمان پرداخت نمی کنید، شما نمی توانید در مناقصه شرکت کنید
[ترجمه شما] ...

مترادف earnest money

بیعانه (اسم)
earnest , deposit , pledge , earnest money
پیش بها (اسم)
earnest money

معنی earnest money در دیکشنری تخصصی

earnest money
[عمران و معماری] ضمانتنامه شرکت در مناقصه
[حقوق] بیعانه

معنی کلمه earnest money به انگلیسی

earnest money
• money paid as security

earnest money را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی حیدر
پیش پرداخت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی earnest money
کلمه : earnest money
املای فارسی : یرنست مانی
اشتباه تایپی : ثشقدثسف ئخدثغ
عکس earnest money : در گوگل

آیا معنی earnest money مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )