برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

early history

early history را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابراهیم
تاریخچه اولیه
امین جهانگرد
تاریخ صدر
the early history of islam
تاریخ صدر اسلام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی early history مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )