برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

earl

/ˈɜːrl/ /ɜːl/

معنی: کنت
معانی دیگر: ارل (عنوان اشرافی در انگلیس که از ویسکنت بالاتر و از مارکس پایین تر است) (به زوجه ی ارل می گویند: کنتس)، اسم خاص مذکر، انگلیس کنت، درشعر سرباز دلیر

بررسی کلمه earl

اسم ( noun )
• : تعریف: a British nobleman who is ranked above a viscount and below a marquis.

واژه earl در جمله های نمونه

1. "Call me Earl!" he entreated.
[ترجمه ترگمان]\"بهم زنگ بزن\" ارل او به من التماس کرد
[ترجمه گوگل]'با من تماس بگیرید ارل!' او درخواست کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Earl of Essex was a famous Elizabethan.
[ترجمه ترگمان]ارل آو اسکس در دوران الیزابت مشهور بود
[ترجمه گوگل]ارل اسکس یکی از مشهور الیزابت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Earl describes his past links with the racist group as a youthful indiscretion .
[ترجمه ترگمان]ارل links گذشته خود را با گروه نژادپرستانه به عنوان یک indiscretion جوان توصیف می‌کند
[ترجمه گوگل]ارل لینک های گذشته خود را با گروه نژادپرستانه به عنوان یک ناسازگاری جوانی توصیف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Earl was caught red-handed taking the money.
[ترجمه ترگمان] ارل \"موقع گرفتن پول دستگیر شده\"
[ترجمه گوگل]ارل به دست گرفتن پول دستگیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف earl

کنت (اسم)
count , earl

معنی عبارات مرتبط با earl به فارسی

(انگلیس) وزیر تشریفات و رئیس اداره ی عناوین اشرافی و شجره های خانوادگی

معنی کلمه earl به انگلیسی

earl
• male first name
• british nobleman
• an earl is a british nobleman.
earl grey tea
• blend of black chinese tea and darjeeling tea
earl williams
• american basketball player who played for maccabi tel aviv (israeli basketball team)

earl را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
دارای مرتبه بالای اجتماعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی earl

کلمه : earl
املای فارسی : یرل
اشتباه تایپی : ثشقم
عکس earl : در گوگل

آیا معنی earl مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )