برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

e'er

/eər/ /eə/

(شعر قدیم) رجوع شود به: ever، مخفف reve مخفف ever

واژه e'er در جمله های نمونه

1. Did e'er such love and sorrow meet Or thorns compose so rich a crown?
[ترجمه ترگمان]ایا این گونه عشق و اندوه دیدار یا خارها این قدر ثروتمند است؟
[ترجمه گوگل]آیا چنین دوستی و غم و اندوه ملاقات کردید یا خارها تاج طوری غنی را تشکیل می دهند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I do not see why I should e'er turn back.
[ترجمه ترگمان]نمی‌دانم چرا باید برگردم
[ترجمه گوگل]من نمی فهمم چرا باید دوباره برگردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Why thou art desolate, can e'er return.
[ترجمه ترگمان]- چرا تو تنها هستی، می‌توانی برگردی
[ترجمه گوگل]چرا تو خلوت هستی، میتونی دوباره بری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Buy what thou hast no need of; and e'er long thou shalt sell thy necessaries.
[ترجمه ترگمان]چیزی را بخر که احتیاجی به آن نداری و چیزهای زیادی را خواهی فروخت
[ترجمه گوگل]چیزی را که تو نیاز نداری بفروشی و شما مدتهاست که باید وسایل مورد نیاز خود را بفروشید
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه e'er به انگلیسی

e'er
• ever

e'er را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی eer

کلمه : e'er
املای فارسی : ئر
اشتباه تایپی : ث'ثق
عکس e'er : در گوگل

آیا معنی e'er مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )