برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

e'en

/iːn/ /iːn/

(شعر قدیم - محلی) سرشب، آغاز شب

واژه e'en در جمله های نمونه

1. E'en as a hand-grenade, that scatters destruction around it.
[ترجمه ترگمان]E به عنوان یک نارنجک دستی، تخریب اطراف آن را پراکنده می‌کند
[ترجمه گوگل]E'en به عنوان یک نارنجک دستی، که در اطراف آن تخریب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. E'en though Thy delight and glory Mean that I endure the cross.
[ترجمه ترگمان]با این که لذت و افتخار تو از این است که من این صلیب را تحمل می‌کنم
[ترجمه گوگل]هرچند رضایت و شکوه شما، به معنی صلیب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So I e'en let him out, and he ran away as if he had been frighted out of his Wits: But I had forgot then what I learn'd afterwards, that Hunger will tame a Lyon.
[ترجمه ترگمان]بنابراین من او را آزاد کردم، و او طوری فرار کرد که انگار ترسیده بود، و بعد چیزی را که بعدا یاد گرفتم فراموش کرده بودم، که گرسنگی هم یک لیون را رام خواهد کرد
[ترجمه گوگل]بنابراین من اجازه دادم او را بیرون بیاورم، و او را فرار کرد، انگار که از او بی خبر بود: اما بعدا یاد گرفتم که گرسنگی لیون را خفه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No bute, but e'en a woman, and com ...

معنی کلمه e'en به انگلیسی

e'en
• even
• (literary) evening

e'en را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی een

کلمه : e'en
املای فارسی : ئن
اشتباه تایپی : ث'ثد
عکس e'en : در گوگل

آیا معنی e'en مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )