برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

Eye level

معنی Eye level در دیکشنری تخصصی

[سینما] هم سطح - زاویه نرمال - نمای هم طراز - هم سطح یا هم طراز دید چشم تماشاگر - دید از زاویه هم سطح / هم سطح شدن با کاراکتر - از رو به رو / دید خنثی - زاویه هم سطح چشم - زاویه هم سطح

Eye level را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جمالی راد
همسطح با زاویه دید
Baran
هم سطح.هم طراز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Eye level مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )