برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1387 100 1

Extra Curricular

معنی کلمه Extra Curricular به انگلیسی

extra curricular
• extra-curricular activities are activities for students that are not part of their course; a formal word.

Extra Curricular را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ن م
فوق برنامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Extra Curricular مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )