برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Event handling

Event handling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
رویدادگرانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Event handling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )