برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Even when still

Even when still را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
حتی هنگام سکوت، حتی موقع خاموشی، حتی هنگامی که آرام است!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Even when still مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )