برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1392 100 1

Evaporate sediment | evaporates | evaporates

معنی Evaporate sediment | evaporates | evaporates در دیکشنری تخصصی

Evaporate sediment | evaporates | evaporates
[زمین شناسی] رسوبات تبخیری اصطلاح عمومی که برای نهشتههای غنی از کلرورها، سولفاتها بکار میرود.رسوبات چنین نمکهایی بطور متوالی در اثر تمرکز تبخیرهای شدید که اغلب در مردابها ،دریاها یا دریاچه های نمکی انجام می گیرد تشکیل می گردد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Evaporate sediment | evaporates | evaporates مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )