برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Evangelism marketing

Evangelism marketing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید امیدی
بازاریابی بشارتی

توضیح: فرم پیشرفته بازاریابی دهان‌به‌دهان است که در آن شرکت مشتریانی که به‌شدت به یک محصول خاص یا خدمات باور قوی دارند را توسعه می‌دهد. این مشتریان آزادانه تلاش می‌کنند تا دیگران برای خرید و استفاده از محصول یا خدمات شرکت فوق متقاعد کنند.
بازاریابی بشارتی تبلیغ و تمجید مثبت از برند و اظهارنظرهای تحقیرآمیز و تبلیغ منفی دربارهٔ برندهای رقیب توسط برخی مشتریان است. تبلیغات دهان‌به‌دهان ناشی از بشارت برند ریشه در دل‌بستگی روانی و عاطفی افراد به برند مربوطه دارد
رهگذر
بازاریابی تبلیغی ترویجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Evangelism marketing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )