برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

Erratum

/eˈrɑːtəm/ /eˈrɑːtəm/

(مفرد واژه ی، errata) اشتباه (در مطلب چاپ یا ماشین شده)، خطای تحریری، لغزش نگاشتی، غلط چاپی، corrigendum غلطنامه، فهرست اغلاط

بررسی کلمه Erratum

اسم ( noun )
حالات: errata
• : تعریف: an error in printing, often noted and corrected in an addendum that is printed afterwards and inserted in new printings of the book or article.

واژه Erratum در جمله های نمونه

1. A list of errata was printed at the back of the book.
[ترجمه ترگمان]فهرستی از errata در پشت کتاب به چاپ رسید
[ترجمه گوگل]یک لیست از خرابات در پشت کتاب چاپ شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Displacement compressors, vacuum pumps, and blowers; Erratum.
[ترجمه ترگمان]compressors جابجایی، پمپ‌های خلا، و blowers؛ erratum
[ترجمه گوگل]کمپرسورهای جابجایی، پمپ های خلاء و دمنده؛ اشتباه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In a recent Erratum, the W3C declared that you cannot use any prefix besides xml on the names built into XML.
[ترجمه ترگمان]در یک erratum اخیر، W۳C اعلام کرد که شما نمی‌توانید از هر پیشوند دیگری به جز XML روی نام‌های ساخته‌شده در XML استفاده کنید
[ترجمه گوگل]در Wrecker اخیر، W3C اعلام کرد که شما نمیتوانید از هیچ پیشوند علاوه بر xml به نام های ساخته شده در XML استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Erratum: The half - yearly average figures for Taiwan's rejoining the United Nations have been mis- calculated in the original version.
[ترجمه ترگما ...

معنی کلمه Erratum به انگلیسی

erratum
• printing error, list of misprints

Erratum را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارافرجپور
فهرست غلط های کتاب
غلط نامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی erratum

کلمه : erratum
املای فارسی : اررتوم
اشتباه تایپی : ثققشفعئ
عکس erratum : در گوگل

آیا معنی Erratum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )