برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1713 100 1
شبکه مترجمین ایران

Erosive velocity

معنی Erosive velocity در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] سرعت فرساینده سرعتی در یک کانال که بیشتر از آن، فرسایش در بستر یا کناره ها رخ خواهد داد.
[خاک شناسی] سرعت فرساینده
[آب و خاک] سرعت فرسایشی
[آب و خاک] سرعت حمل فرسایش

Erosive velocity را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Erosive velocity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )