برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

Endlessly


بی نهایت، بطوربی پایان، بطورابدی

واژه Endlessly در جمله های نمونه

1. He is very clever and endlessly resourceful.
[ترجمه ترگمان]او بسیار زیرک و بی‌نهایت زیرک است
[ترجمه گوگل]او بسیار هوشمندانه و بی هدف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She bragged endlessly about her high score.
[ترجمه ترگمان]او به طور دائم در مورد امتیازات بالا خودش لاف می‌زد
[ترجمه گوگل]او به طور بی پایان در مورد نمره بالا خود را bragged
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He goes on endlessly about his health problems.
[ترجمه ترگمان]او پیوسته به مشکلات سلامتی خود ادامه می‌دهد
[ترجمه گوگل]او به طور بی پایان در مورد مشکلات سلامتی خود می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I find the natural world endlessly fascinating.
[ترجمه ترگمان]من دنیای طبیعی را بی‌نهایت جذاب می‌یابم
[ترجمه گوگل]من دنیای طبیعی را بی وقفه جذاب می شمارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Endlessly به انگلیسی

endlessly
• purposelessly, aimlessly; infinitely, eternally, without end

Endlessly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SFS
دائما
Sunflower
تا ابد ، (برای همیشه)
shiva_sisi‌
همیشگی،دائماً
رسول
بی پایان
mohamadda333
بی نهایت
cross my heart i Will be with u till endlessly
i endlessly love u
it means our love is endlessly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی endlessly
کلمه : endlessly
املای فارسی : اندلسلی
اشتباه تایپی : ثدیمثسسمغ
عکس endlessly : در گوگل

آیا معنی Endlessly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )