برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Emphasis on

Emphasis on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملیکا
تکیه بر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Emphasis on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )