برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

Emotionally

/ɪˈmoʊ.ʃən.əl.i/ /ɪˈmoʊ.ʃən.əl.i/

بررسی کلمه Emotionally

قید ( adverb )
• : تعریف: with regards to the feelings.

- After the accident, he was fine physically, but not emotionally.
[ترجمه Sh.G] بعد از تصادف،او از نظر جسمانی خوب بود اما نه از نظر احساسی
|
[ترجمه ترگمان] بعد از تصادف از نظر جسمی حالش خوب بود، اما از لحاظ احساسی
[ترجمه گوگل] پس از حادثه، او از نظر جسمانی خوب بود، اما نه احساسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Emotionally در جمله های نمونه

1. an emotionally disturbed orphan
یتیمی که دچار اختلال عاطفی است

2. A wide range of emotionally stressful events may trigger a relapse.
[ترجمه ترگمان]طیف وسیعی از رویداده‌ای استرس زا ممکن است باعث بازگشت مجدد شود
[ترجمه گوگل]طیف وسیعی از حوادث عاطفی استرس زا ممکن است عود کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All the children had been physically and emotionally abused.
[ترجمه ترگمان]همه بچه‌ها از نظر جسمی و احساسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند
[ترجمه گوگل]همه کودکان از لحاظ جسمی و احساسی مورد آزار قرار گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Emotionally, physically, and financially I was on the ropes.
[ترجمه ترگمان]از لحاظ عاطفی، فیزیکی، و مالی من روی طناب بود
[ترجمه گوگل]از لحاظ احساسی، جسمی و مالی من در طناب بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She was jealous, humiliated, and emotionally at the end of her tether.
[ترجمه ترگمان]او حس ...

معنی کلمه Emotionally به انگلیسی

emotionally
• in an emotional manner
emotionally charged
• filled with strong emotions
emotionally disordered
• suffering from emotional problems
emotionally mature
• fully emotionally developed, emotionally balanced

Emotionally را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه .موسوی
از لحاظ احساسی
از لحاظ عاطفی
Sounia
احساسأ
عليرضا كريمي وند
هيجاني
Excitement هيجان
محمدرضا ایوبی صانع
به طور احساسی
Sara_kavoosi
در این جا به معنای هیجانی، احساسی است.
The cingulate gyrus provides a pathway from the thalamus to the hippocampus, seems to be responsible for focusing attention on emotionally significant events, and for associating memories to smells and to pain.
فاطمه
به صورت هیجانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Emotionally مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )