برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1386 100 1

Emotional Intelligence

معنی Emotional Intelligence در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] هوش هیجانی.

Emotional Intelligence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی نیک سرشت
هوش عاطفی- هوش احساسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Emotional Intelligence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )