برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Elephant Seal

Elephant Seal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاربر آبادیس
فُک فیلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Elephant Seal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )