برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1352 100 1

Eat one's fill

معنی کلمه Eat one's fill به انگلیسی

eat one's fill
• eat as much as one wants, eat until hunger is satisfied, eat until one is full

Eat one's fill را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
به اندازه کافی خوردن ، به مقداری که نیاز هست خوردن always eat or drink your fill همیشه تا اندازه ای که نیاز داری بخور و بنوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Eat one's fill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )