برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1454 100 1

Easy come easy go

معنی کلمه Easy come easy go به انگلیسی

easy come easy go
• things that are easily acquired may be lost just as easily

Easy come easy go را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zahra
باد آورده رو باو می بره
علی افراسیابی
معادل فارسی : باد آورده را باد می برد. آنچه به سادگی می آید به سادگی می رود.

مثال:

When you earn money (or other things) easily, you will lose or spend it quickly and easily, too.
وقتی پول یا هر چیز دیگر را به سادگی به دست می آوریم، آن را به سرعت و به سادگی خرج می کنیم و از دست می دهیم.

He spent all his inheritance in a year. It is really true when they say easy come, easy go.
او همه ی ارثیه اش را در یک سال خرج کرد. این واقعا درسته که میگن باد آورده رو ، باد می بره !!!
علی افراسیابی
معادل فارسی : باد آورده را باد می برد. آنچه به سادگی می آید به سادگی می رود.

مثال:

When you earn money (or other things) easily, you will lose or spend it quickly and easily, too.
وقتی پول یا هر چیز دیگر را به سادگی به دست می آوریم، آن را به سرعت و به سادگی خرج می کنیم و از دست می دهیم.

He spent all his inheritance in a year. It is really true when they say easy come, easy go.
او همه ی ارثیه اش را در یک سال خرج کرد. این واقعا درسته که میگن باد آورده رو ، باد می بره !!!
منا جهانبخشی
باد آورده را باد می برد!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Easy come easy go مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران