برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

Earthworm

/ˈɜːrˌθwərm/ /ˈɜːθwɜːm/

معنی: کرم خاکی
معانی دیگر: (جانورشناسی) کرم خاکی (انواع کرم های خاکزی به ویژه از جنس lumbricus)، خراتین، ادم پست

بررسی کلمه Earthworm

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various long segmented worms that burrow in soil and feed on decaying organic matter.

واژه Earthworm در جمله های نمونه

1. an earthworm
کرم خاکی

2. That chick pecks out an earthworm from the earth.
[ترجمه ترگمان]اون دختره کرم‌های خاکی رو از زمین بلند کرده
[ترجمه گوگل]این جوجه کرم خاکی را از زمین می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When the earthworm appears in the morning, the sun will shine brightly.
[ترجمه ترگمان]وقتی که کرم‌های خاکی در صبح ظاهر می‌شوند، خورشید به روشنی می‌درخشد
[ترجمه گوگل]هنگامی که کرم خاکی ظاهر می شود در صبح، خورشید روشن خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The earthworm can regenerate if it's cut in half.
[ترجمه ترگمان]کرم‌های خاکی حتی اگر از وسط نصفش کنند می‌توانند حیات را بازسازی کنند
[ترجمه گوگل]کرم خاکی می تواند اگر آن را به نصف کاهش دهد بازسازی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Above centre: Male P. zebra eating earthworm.
[ترجمه ترگمان]در مرکز: مرد P گورخر earthworm را می‌خورد
[ترجمه گوگل]بالاتر ا ...

مترادف Earthworm

کرم خاکی (اسم)
angleworm , earthworm , dew worm

معنی کلمه Earthworm به انگلیسی

earthworm
• type of worm that burrows in soil
• an earthworm is a worm that lives under the ground.

Earthworm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
كرم خاكي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی earthworm

کلمه : earthworm
املای فارسی : یرتهورم
اشتباه تایپی : ثشقفاصخقئ
عکس earthworm : در گوگل

آیا معنی Earthworm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )